ชุดฝึกชุดทดลอง Venus solutions Didactic

ชุดฝึกชุดทดลอง Venus solutions Didactic

       ชุดฝึกชุดทดลอง Venus solutions Didactic เป็นชุดฝึกที่ประกอบไปด้วย NI CompactDAQ

chassis ขนาด 8 slot ที่บรรจุโมดูล NI series ไว้หลากหลายเช่น Digital I/O, Analog I/O,

Universal analog input รวมถึงชุด Interface เช่น Sound & vibration simulator,

Strain bar sensor, Light sensor และอื่นๆ อีกมากมาย อยู่ในรูปแบบของกระเป๋าชุดฝึก

เคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานเพียงแค่เชื่อมต่อพอร์ต USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

ซึ่งชุดฝึกชุดนี้ถูกใช้ในการ Training NI CompactDAQ โดย National Instruments

มาแล้วทั่วโลก เหมาะกับการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเขียนโปรแกรม NI CompactDAQ ด้วยซอฟต์แวร์ NI LabVIEW เป็นอย่างดี