การประชุมวิชาการ Ecti-Card 2018 ครั้งที่ 10

พบกันที่งาน การประชุมวิชาการ Ecti-Card 2018 ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2561

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก