ปี 2558

♦ NI Day 2015 ♦

ทางทีมงาน Thaieasyelec ได้เข้าร่วมงาน NI Day 2015 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยในปีนี้ได้มีผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนมาก และทางเราได้มีการจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์และตัวอย่างการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ National Instrument ไว้ด้วย ซึ่งภายในจุดแสดงผลงานของเราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการแสดงผลงานครั้งนี้ด้วย

 

 

♦ SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015 ♦

 บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นของรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันงาน "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015"

ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Green Planet Robot Challenge 2015" ซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและมีผู้รับชมให้ความสนใจอย่างมากมาย

 

♦ ThaiEasyElec เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมการประยุกต์ใช้ myRIO เพื่อให้ควบคุมหุ่นยนต์ให้กับผู้เข้าแข่งขัน ♦ 

งานโครงการค่ายวิชาชีพหุ่นยนต์นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558

♦ 50 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค): Digital Education for Digital Economy ♦

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน "50 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค): Digital Education for Digital Economy" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2558

-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของ บริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด อย่างใกล้ชิด

สามารถดูภาพบรรยายกาศการออกบูทได้จาก

คลิปข่าวในพระราชสำนัก

คลิปสะเก็ดข่าว


♦ ออกบูทการแข่งขันทักษะราชมงคล มทร.พระนคร ♦


ภาพบรรยากาศการออกบูทงาน"การแข่งขันทักษะราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่ 7" ณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.พระนคร