ปี 2557

♦ NI day 2014 ♦

ภาพบรรยากาศออกบูทงาน NI day 2014 วันที่ 28 พ.ย. 2014

ณ  โรงแรม Swissotel Le Concorde Hotel

♦ อบรมประยุกต์การประมวลผลแบบ FPGA ด้วย NI myRIO ♦


จบลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคอร์ส "อบรมประยุกต์การประมวลผลแบบ FPGA ด้วย NI myRIO"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง ปทุมชาติโรงแรม Swissotel Le Concorde

งานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทางทีมงานขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

 

♦ NI ASEAN ALLIANCE PARTNER 2014 ♦


NI ASEAN ALLIANCE PARTNER 2014 วันที่4-5 Nov 2014

ทีมงาน ThaiEasyElec เข้าร่วมงาน NI ASEAN ALLIANCE PARTNER 2014 วันที่4-5 Nov 2014

ที่ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 

♦ NI Thailand Activity @RMUTL ♦

 NI Thailand Activity @RMUTL 5Feb'14

ThaiEasyElec joins with NI Thailand to presenting NI New Technologies and Trend on LabVIEW and Hardware. Academic domain, LabVIEW 2013, myDAQ, myRIO, compactRIO, Multisim, Dashboard, etc.

 

♦ EENET2014 Krabi ♦

ThaiEasyElec Roadshow @EENET2014 26-28Mar'14


ThaiEasyElec เข้าร่วมจัดเเสดงสินค้าในงานการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 6 (EENET2014) ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ มาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ... โดยในงานนำสินค้าทางด้านการศึกษาไปจัดเเสดง อาทิเช่น ชุดฝึก One The All, ชุดฝึก Festo, เครื่องมือวัด Digital Oscilloscope, หุ่นยนต์ Humanoid และ Application, Pilot Plant สำหรับจำลองงานควบคุมด้วย PID ... งานนี้ได้รับความสนใจจากท่านอาจารย์เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ

 

♦ ECTI 2014 Chiangmai ♦

 งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

สินค้าที่นำไปแสดง
1. One The All
2. Hantek >> DSO 200MHz, Function Gen, DSO kit, USB Scope
3. Robot >> CRX10 with myRio