ปี 2556

♦ อบรมใช้งานHantek@สจล ชุมพร 

ThaiEasyElec อบรมการใช้งาน Hantek Oscilloscope @สจล.วิทยาเขตชุมพร

18 Sep'13 ThaiEasyElec มีนัดส่งมอบ + อบรมการใช้งาน Hantek Oscilloscope/Function Gen/Power Supply ให้กับ สจล.วิทยาเขตชุมพร

♦ ThaiEasyElec Day with RQ-HUNO Robot ♦

ภาพบรรยากาศงาน "ThaiEasyElec Day with RQ-HUNO Robot" - 29Aug'13

ThaiEasyElec Day with RQ-HUNO Robot" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สค. 56 โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (ThaiEasyElec) และทาง TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

♦ Road Show @วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ♦

ThaiEasyElec Road Show @วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ งานนี้มีอาจารย์จาก ราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคลากรจากวิทยุชุมชน อสมท. เข้าร่วมฟังพร้อมกันเลยค่ะ

... ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกๆความร่วมมือนะคะ ...

♦ Road Show @ราชภัฏมหาสารคาม ♦

ThaiEasyElec จัด Road Show ตลุยสายภาคอีสาน 23-27 กันยายน 56

... มีสินค้าหลากหลายแนวไปพรีเซ้นต์กันถึงที่ค่ะ...

♦ Road Show @มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ♦

ThaiEasyElec จัด Road Show ตะลุยสายภาคอีสาน 23-27 กันยายน 56

... มีสินค้าหลากหลายแนวไปพรีเซ้นต์กันถึงที่ค่ะ ...