ปี 2555

♦ เยี่ยมชมโรงงาน Hantek ♦ 

อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของเครื่องมือวัดสำหรับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน