ปี 2562

 ♦ Labview Academy 

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด และบริษัทเนชั่นแนลอินสตรูเมนท์ จำกัด สร้างความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการจัดตั้ง Labview Academy เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

♦ อบรมการใช้งาน ชุดฝึก Hanback IoT Smart Pioneer และหุ่นยนต์เคลื่อนที่ Festo Robotino 

 อบรมการใช้งานอุปกรณ์ฯ ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562    ที่ผ่านมา

♦ งานประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 27 ♦

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

♦ บรรยายพิเศษให้แก่น้องๆ ชั้นปีที่ 3  FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ♦ 

คุณชุติมันต์ (CEO Venus Supply., Ltd.) ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษร่วมเเชร์ประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมให้กับน้องๆ ชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาวิชาสตูดิโอวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics Studio)  ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

♦ สัมมนาวิชาการ วิศวกรไฟฟ้าในงานระบบราง ♦

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า RMUTI KKC ณ ตึก18 วิศวกรรมศาสตร์ มทร. ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

♦ การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (World Skills)♦

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เยาวชนที่เป็นตัวแทนในประเทศไทยที่จะไปแข่งในระดับโลก ณ จังหวัดสุราฏร์ธานี เมื่อวันที่ 1-4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

♦ EENET 2019 ♦

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

♦ ECTI-CARD 2019 ♦

งานสัมมนาทางวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ๔.๐ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จัดโดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทยและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี