ปี 2563

♦ มอบครุภัณฑ์ด้านการศึกษา ♦

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด  บริจาคมอบครุภัณฑ์ด้านการศึกษาเครื่องมือวัดและประมวลผลทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ HANTEK ให้กับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

 

 

♦ การแข่งขันราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ♦

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "หัวข้อการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดจิ๋ว (SMD)" โดยทางบริษัท วีนัส ซัพพลาย ได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย 

 

♦ อบรมเชิงปฏิบัติการ LabVIEW Programming and Image Processing ♦

เมื่อวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์​ 2563 Venus​ Solutions ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ LabVIEW Programming and Image Processing ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยในครั้งนี้คุณกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี จากรายการ LabVIEW Online ได้มาสอนการใช้งาน LabVIEW กันแบบสดๆ ด้วยครับ

 

♦ อบรมการทำงานชุดปฏิบัติการ Hanback IoT Smart Pioneer และการประยุกต์ใช้งาน ♦

รวมภาพบรรยากาศ การจัดการอบรมการทำงานชุดปฏิบัติการ Hanback IoT Smart Pioneer และการประยุกต์ใช้งานให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่าน

จัดโดย บริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด